Jarle Berg
magnus Ingen kommentarer

Luftefisken fra Brødrene Berg er svært populær, og vi har akkurat lagt en hektisk sesong bak oss. Vi har hatt besøk av en journalist fra Lofotkrafta, som har intervjuet Jarle Berg hos oss. På spørsmål om hva som er hemmeligheten til lutefisksuksessen sier han følgende:

  • Vi har alltid vært opptatt av å ha jevn, og god kvalitet, fra hav til bord.
  • Vi har full kontroll – fordi vi fisker mesteparten av råstoffet selv.
  • Værøy, og Røst, har de beste værforhold for å tørke fisk.
  • Værøy har nå stabil strømtilførsel, derfor tør vi satse innenfor videreforedling.

Jarle Berg har tro på at utvannet tørrfisk kan bli en like stor suksess som lutefisk fra Værøy.

Her kan du lese hele intervjuet med Jarle Berg som ble utført av Lofotkrafta