magnus Ingen kommentarer

Brødrene Trond og Børre Berg eier fiskebåtrederiet Jarle Berg Sønner AS, og de har også majoriteten av aksjene i vårt selskap Brødrene Berg AS.

For å sikre oss tilgang på enda mer torsk som kan brukes til lutefisk og tørrfisk har de nå gått til innkjøp av en fiskebåt med en torskekvote på 300 tonn torsk. Vi satser tungt på å skape arbeidsplasser på Værøy, og ønsker å videreforedle fisken selv. Da har vi kontroll på hele verdikjeden, og kan sikre at varene vi leverer har den kvaliteten vi ønsker.

Her kan du lese artikkelen som sto i Lofotposten om denne investeringen.