06:00 – 14:00

Mandag til fredag

Brødrene Berg

Gnr 14 Bnr 399, 8063 Værøy
MS Jarle Berg

Konsernet Jarle Bergs Sønner Invest AS

Jarle Bergs Sønner Invest AS og datterselskapene Jarle Bergs Sønner AS, Brødrene B. Eiendom AS og Brødrene Berg AS holder til på Værøy i Lofoten. Konsernet eies av brødrene Trond og Børre Berg.

Jarle Bergs Sønner Invest AS
Selskapet leverer administrative tjenester til datterselskapene Jarle Bergs Sønner AS (100% eier), Brødrene B. Eiendom AS (100% eier) og Brødrene Berg AS (76% eier).

Jarle Bergs Sønner AS
Rederi som driver fiske med fartøyene MS Johan Berg og MS Sennholmen. I tillegg MS Jarle Berg som er under bygging. Rederiet har store kvoterettigheter på pelagisk og hvitfisk.

Brødene B. Eiendom AS
Eiendomsselskap som eier konsernets næringseiendommer på Værøy, med Brødrene Berg AS som leietaker.

Brødrene Berg AS
Drift- og produksjonsselskap som har sin virksomhet som omfatter kjøp av hvitfisk, produksjon og videreforedling. I tillegg salg av hvitfisk og videreforedlede produkter, primært til det norske og italienske markedet.

Jarle Bergs Sønner Invest AS

Orgnr: 917 896 349
Postadresse: Nedre Vågen 16, 8063 Værøy
Fakturaadresse: EHF / 917893349@faktura.poweroffice.net

Aleksander Windstad
Daglig leder

Tlf: (+47) 952 72 016
E-post: aleksander@brodreneberg.no

Jarle Bergs Sønner AS

Orgnr: 918 047 018
Postadresse: Nedre Vågen 16, 8063 Værøy
Fakturaadresse: EHF / 918047018@faktura.poweroffice.net

Trond Berg
Daglig leder / reder

Tlf: (+47) 922 28 835
E-post: trond@brodreneberg.no

Brødrene B. Eiendom AS

Orgnr: 999 539 106
Postadresse: Nedre Vågen 16, 8063 Værøy
Fakturaadresse: EHF / 999539106@faktura.poweroffice.net

Aleksander Windstad
Daglig leder

Tlf: (+47) 952 72 016
E-post: aleksander@brodreneberg.no

Brødrene Berg AS

Orgnr: 976 483 006
Postadresse: Nedre Vågen 16, 8063 Værøy
Fakturaadresse: EHF / 976483006@faktura.poweroffice.net

Roger Jakobsen
Daglig leder

Tlf: (+47) 920 84 519
E-post: roger@brodreneberg.no