Tørrfiskvraking hos Brødrene Berg

Foto: Mette Møller. Rolf i Brødrene Berg vraker tørrfisk

Foto: Mette Møller. Rolf i Brødrene Berg vraker tørrfisk

Foto: Mette Møller. Rolf i Brødrene Berg vraker tørrfisk