Lutefisk på Gamle Raadhus

Lutefisk på Gamle Raadhus. Foto: Mette Møller

Lutefisk på Gamle Raadhus.
Foto: Mette Møller

Lutefisk på Gamle Raadhus.
Foto: Mette Møller