06:00 – 14:00

Mandag til fredag

Brødrene Berg

Gnr 14 Bnr 399, 8063 Værøy

Marked

Vi i Brødrene Berg selger våre produkter både i inn- og utland. Produksjon av lutefisk og utvannet tørrfisk selges i all hovedsak i Norge, mens majoriteten av tørrfisk eksporteres til Italia.

Internasjonal leverandør

Våre produkter selges både i Norge og i resten av verden. Som mange vet, er Italia det viktigste markedet for tørrfisk. De har lange og gode tradisjoner, og vet å verdsette tørrfisk med høy kvalitet fra Værøy i Lofoten. Ca 70-80% av tørrfisken vi produserer selges til Italia. Det er nok også litt av grunnen til at Venezia er vennskapskommunen til Værøy.

Lutefisk:

Selges primært til det norske markedet.

Utvannet tørrfisk:

Selges både til inn- og utland.

Tørrfisk:

Eksporteres primært til Italia. Gjennom samarbeidspartnere går mindre andeler også til Kroatia, Nigeria, USA og England.

Fersk fisk:

Fersk fisk sendes både til det norske og europeiske markedet.

Foto: Mette Møller. Tørrfisk klar for eksport.
Foto: Mette Møller. Tørrfisk klar for eksport.