Tørrfisk klar for eksport

Foto: Mette Møller. Tørrfisk klar for eksport.

Foto: Mette Møller. Tørrfisk klar for eksport.

Foto: Mette Møller. Tørrfisk klar for eksport.