06:00 – 14:00

Mandag til fredag

Brødrene Berg

Gnr 14 Bnr 399, 8063 Værøy

Historie

Brødrene Berg AS på Værøy i Lofoten er et familieforetak som siden 1980 har produsert og videreforedlet skrei fra havområdene rundt øya.

Opprinnelse

Berg-familien stammer opprinnelig fra Buknes på Vestvågøy, hvor Analius Aleksandersen ble født 21. oktober 1882. Han flyttet fra Buknes til Værøy rundt århundreskiftet, hvor han startet sitt virke som fisker. Han tok familienavnet Berg, stiftet familie og fikk fem barn. Blant disse var sønnen Johan.

Johan Berg (1909 – 1979) ble født inn i fiskeriene som mange andre i dette samfunnet. Han startet med å kjøpe seg en sjark en gang på 30-tallet, og i 1938 oppgraderte han til den 40 fot store båten «Brattegg». Med denne drev han line-, garn- og notfiske.

Brattegg før den ble rent i senk av en engelsk tråler på Røstbanken.
Brattegg før den ble rent i senk av en engelsk tråler på Røstbanken.
Staute karer: Jarle, Asmund og Einar ombord på Brattegg sommeren 1959.
Staute karer: Jarle, Asmund og Einar ombord på Brattegg sommeren 1959.
Seifiske ombord på Nystart en gang på 60-tallet.
Seifiske ombord på Nystart en gang på 60-tallet.
Den dramatiske hendelsen på Røstbanken ble behørig omtalt også i avisene.
Den dramatiske hendelsen på Røstbanken ble behørig omtalt også i avisene.
Brattegg med storkast på 30.000 kilo sommeren 1959.
Brattegg med storkast på 30.000 kilo sommeren 1959.

Brattegg-ulykken

Yrkesfiskerne var en ulykkesutsatt gruppe, og i september 1948 holdt det på å gå riktig ille for Johan og resten av mannskapet ombord på «Brattegg». De var på kveitefiske ute på de rike fiskefeltene på Røstbanken, en tur på fem timer som normalt sett ble ansett som svært risikabel for en båt på 40 fot. Men i godt sensommervær var risikoen betydelig redusert, og Johan og mannskapet seilte ut.

Da «Brattegg» kom fram til fiskefeltet, startet de jobben med å hale inn bruket de hadde stående i havet. Alt virket tilsynelatende normalt. Men rett nord for dem var en engelsk tråler fullastet med fisk på vei sørover, med stø kurs mot «Brattegg». Mannskapet så engelskmennene, og holdt et øye med tråleren mens de jobbet på dekk. Tråleren kom stadig nærmere uten å vise tegn til å manøvrere unna. Johan Berg og mannskapet skjønte at tråleren av en eller annen grunn ikke så dem, og forsøkte en hastig unnamanøver. Men det var for sent. De klarte å få spissbåten til å gå klar av tråleren slik at mannskapet ikke ble truffet, men hekken ble kappet tvert av.

Smellet vekket engelskmennene som straks skjønte hva som hadde skjedd. De plukket opp «Bratteggs» mannskap før skuta forliste. Kun noen private eiendeler ble liggende igjen i overflaten. Rystet over hva som nettopp hadde skjedd, ønsket Johan Berg å varsle de der hjemme om ulykken over radioen. Men den engelske kapteinen var redd for at tråleren ville bli innkalt til Norge og satt i arrest, og dermed få hele lasten ødelagt, og nektet derfor Berg å bruke radioen. «Bratteggs» fortvilte mannskap måtte pent finne seg i å bli med til Hull i England, uten at de fikk varslet sine kjære om at de var i god behold.

Hjemme på Værøy begynte folk å bli engstelige. «Brattegg» skulle vært i havn for lengst, og ingen hadde hørt noe fra dem. Det var ikke uvanlig at båtene brukte lenger tid på havet enn planlagt, men det at «Brattegg» hadde vært borte i flere dager uten å gi lyd fra seg, ga god grunn til bekymring. De visste også at båten ikke hadde proviant nok til å være borte så lenge. Folk fryktet det aller verste. Og da bruk og personlige eiendeler begynte å flyte i land i dagene som fulgte, var alle overbevist om at «Brattegg» hadde forlist, og at mannskapet var tapt. Selv om det var sensommer, og vanntemperaturen var noe høyere enn normalt, visste folk at man ikke kunne overleve lenge i vannet. Værøysamfunnet var i dyp sorg. Nok en gang hadde de mistet sine kjære ute på havet.

Først da den engelske tråleren kom til havn i Hull, fikk Johan Berg endelig gitt beskjed om at de var i live. Det hadde da gått en drøy uke siden forliset, og gleden var naturlig nok stor hjemme på Værøy da nyheten kom. To uker etter forliset var alle hjemme igjen.

De nybakte eierne av MS Berg Senior fotografert i styrhuset. Einar (til venstre), Jarle og Johan Berg.
De nybakte eierne av MS Berg Senior fotografert i styrhuset. Einar (til venstre), Jarle og Johan Berg.

Flere båter

Med «Brattegg» på havets bunn, måtte Johan leie båten «Nystart» vinteren etter. Men en ny båt var allerede under bygging, og litt ut på året 1949 ble nye «Brattegg» på 46 fot, med en 20 HK Heimdal motor, hentet til Værøy. Det var i denne båten Johans sønner Einar og Jarle startet som fiskere.

«Brattegg» var i drift til 1967, da familien Berg gikk til anskaffelse av den 57 fot store «Hamnasund». I 1974 ble «Hamnasund» solgt, og det ble nok en gang investert i ny båt. «Berg Senior» på 67 fot kom til Værøy i 1974. Dette var en stor og moderne båt på den tiden, og nyanskaffelsen åpnet for helt nye muligheter. Effektiviteten økte betraktelig, og de teknologiske hjelpemidlene ombord gjorde at bruket ble større, og åpnet for muligheten til å rekke ut på fangstfeltene lengre ute i havet. Sønnene Einar og Jarle stod for driften av «Berg Senior». Einar var skipper, og Jarle var sjefen på dekket. I 1985 ble «Berg Senior» den første båten fra Værøy som brukte garn til å fiske blåkveite.

Etter hvert som sønnene til Jarle og Einar vokste til, så de mulighetene for å skaffe familien enda en båt. I 1987 kjøpte de båten «Baasgrunn» på 75 fot. Båtene ble delt mellom Jarle og Einar. Jarle drev «Baasgrunn», mens Einar fortsatte å drive «Berg Senior».

I 2003 fikk Brødrene Berg bygget den 37,5 meter lange «MS Johan Berg». Jarles sønner Børre og Trond sto bak investeringen, som var svært viktig for å sikre råstoff og fortsatt vekst for familiebedriften.

«MS Johan Berg», oppkalt etter mannen som startet hele eventyret, er et høyteknologisk fiskefartøy spesielt rigget for å ivareta kvaliteten på fisken. Børre er skipper, mens Trond er dekksjef ombord.

Lokalpressen var på plass på kaia da ”Baasgrunn” la til kai
Lokalpressen var på plass på kaia da ”Baasgrunn” la til kai
Johan Berg med frue en gang midt på 50-tallet.
Johan Berg med frue en gang midt på 50-tallet.
Johan Berg
Johan Berg

Selvproduksjon

I 1980 kjøpte Brødrene Berg eget fiskebruk, og begynte med selvproduksjon. De kjøpte også fabrikken på samme område i 1982. Fabrikken er i bruk den dag i dag.

I 1992 fikk Brødrene Berg AS full kjøpetillatelse, og i dag produserer og eksporter Brødrene Berg AS diverse fiskeprodukter både nasjonalt og internasjonalt.