Brattegg før den ble rent i senk av en engelsk tråler på Røstbanken.

Brattegg før den ble rent i senk av en engelsk tråler på Røstbanken.

Brattegg før den ble rent i senk av en engelsk tråler på Røstbanken.