Diplomet fra Nofir skal minne oss på viktigheten av å tenke på miljøet.
magnus Ingen kommentarer

Jarle Bergs Sønner AS er opptatt av å ta vare på miljøet. Derfor tok vi initiativ til innsamling av kasserte fiskeredskaper.

Vi benyttet oss av ordningen til NOFIR – et renere kystmiljø. En ordning som går ut på at vi kan levere kasserte fiskeredskaper, hvorpå innsamlet materiale sendes til demonteringsanlegg i Litauen eller Tyrkia, hvor det så blir klargjort for gjenvinning. På denne måten forhindrer vi ikke bare at kasserte redskaper havner i havet, men er samtidig med på å skape nye produkter.
Leveransen i 2016 førte til en total miljøgevinst på:
– redusert oljeforbruk 25 721 kg.
– redusert CO2 utslipp 54 468 kg.
I tillegg til Jarle Bergs sønner, bidro også andre bedrifter på øya til denne miljøgevinsten.